Przedsięwzięcie było niezbędne w celu zapewnienia ciągłości w dostawach wody, w szczególności w okresie letnim.

Obiekt został wykonany z wodoszczelnego betonu zbrojonego stalą żebrowaną, ocieplonego od zewnętrz wełną mineralną. Wewnętrzna izolacja została wykonana w systemie wodochronnym SIKA, spełniającym wymogi kontaktu z wodą pitną.

Parametry zbiornika: powierzchnia zabudowy - ok. 74 m2; wysokość -  5 m; pojemność - 254 m3. KOszt inwwestycji sięgnał ok. 430 tys. zł, a jego wykonawcą została firma ALFA-ZET sp. z o.o. z Kiełczowa.