Nagrodzono jedną z pięciu inwestycji unijnych naszej firmy - stację odwadniania i suszarnię osadów ściekowych. Budowa zakończyła się w czerwcu. Koszt - 7 mln euro, z czego 63 proc. sfinansowała Unia Europejska (fundusz spójności).

Canneńskie sympozjum jest co roku platformą spotkań i wymiany doświadczeń specjalistów w dziedzinie wody i środowiska. W tym roku uczestniczyło w nim ponad 3 tys. osób z prawie 80 krajów. Tym większy sukces Radomia, że do nagrody nominowane były miasta z całej Europy, także z Polski, m.in. Lublin, Warszawa, Łódź.