W ramach umowy zbudowane zostanie blisko 4 km kanalizacji grawitacyjnej, około 0,2 km kanalizacji tłocznej, usunięte zostaną usterki z 11 przepompowni i 9 zbiorników retencyjnych. Ponadto zostanie sprawdzone ułożenie rurociągów i studni, wykonany zostanie demontaż nieprawidłowo ułożonych rurociągów i obiektów sieciowych, jak również przeprowadzone zostaną roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni w miejscach realizacji budowy.
Prace mają rozpocząć się w tym miesięcy i będą trwać sześć miesięcy.

Podpisana umowa jest częścią projektu ISPA/FS 2001/PL/16/P/PE/025 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”, w zakres którego ma powstać 540 km kanalizacji sanitarnej oraz 68 przepompowni ścieków.
Aktualnie zbudowane jest już 536 km kanalizacji sanitarnej.