Wodę z nowej stacji „Wielki Kack" pozyskuje około 21 tys. mieszkańców dzielnic: Karwiny, Wielki Kack i Górny Mały Kack. Stacja ,,Sieradzka" jest odpowiedzialna za dostarczanie wody do dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo, Orłowo, Mały Kack - łącznie dla około 36 tys. osób.

W ramach budowy we wszystkich obiektach zainstalowane zostały nowoczesne urządzenia do przeprowadzania filtracji ciśnieniowej z wykorzystaniem złóż katalitycznych. Wydajność nowego systemu zapewnią układy pompowe stacji, współpracujące ze zbiornikami retencyjnymi wody uzdatnionej. Zastosowane automatyczne systemy sterowania pozwolą na działanie stacji w trybie bez stałej obsługi. Działanie obiektu jest kontrolowane z centralnej dyspozytorni systemu wodociągowego.

Inwestorem zadania był PEWIK GDYNIA sp. z o.o., a zadanie było realizowane w ramach projektu „Dolina Redy i Chylonki - zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków".

Dotychczas na obszarze gmin, jakie wchodzą w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki" wykonano:

- rozbudowę i przebudowę 4 istniejących stacji uzdatniania wody: ,,Reda", ,,Wiczlino", ,,Sieradzka", ,,Brzozowa",
- budowę stacji uzdatniania wody ,,Wielki Kack" w Gdyni,
- budowę 73 km sieci wodociągowej,
- budowę 139 km sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowę 23 nowych przepompowni ścieków,
- renowację i przebudowę odcinków głównych kolektorów sanitarnych,
- zarurowanie 2,2 km kolektora odpływowego z oczyszczalni.

Według planów, jeszcze w tym roku zostanie zakończona rozbudowa i przebudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze" oraz budowa kolektora głębokowodnego, którego zadaniem będzie odprowadzanie oczyszczonych ścieków w głąb Zatoki Puckiej.