Prace modernizacyjne na odcinku 700 m wykona firma Aqua System z Bielska Białej. Koszt tych prac to 670 tys. zł.
Rozpoczęte na początku bieżącego miesiąca prace zakończą się pod koniec roku. Po zakończeniu prac kanalizacyjnych, zostaną położone nowe nawierzchnie na zniszczonych odcinkach.