W inwestycji zbudowana zostanie kanalizacja na odcinku od oczyszczalni ścieków poprzez ulice Chopina, Kolejową, Wyszogrodzką, Wiskozową, Chodakowską, Młynarską, Grunwaldzką do ulicy Parkowej. W efekcie zbudowane zostanie 6 228 m sieci i 7 pompowni ścieków. Budowa kolektora pochłonie koszty 12 mln zł.
Teraz zostaną podjęte starania w kierunku wyboru wykonawcy inwestycji.

Będzie to największy spośród dotychczas realizowanych projektów w mieście Sochaczewie. W następnych latach w mieście planowane są dalsze prace kanalizacyjne na łączą kwote 180 mln zł, dzięki czemu dostęp do sieci mają uzyskać mieszkańcy Chodakowa, Wypaleniska, Rozlazłowa i Karwowa. Wybudowane zostanie blisko 86 km nowej sieci, a remontowi zostanie poddane 3,5 km istniejącej sieci. Istnieje też potrzeba rozbudowy oczyszczalni w Trojanowie, co również zawarte jest w planach miasta. 

Skanalizowanie miasta jest niezbędne, by uniknąć ogromnych kar finansowych za zanieczyszczanie środowiska. W przypadku nieoczyszczania odpowiedniej ilości ścieków nałożona na miasto kara wyniesie około 100 mln zł. W związku z tym do roku 2015 miasto będzie w 89% (obecnie jest to 66%) skanalizowane a dostęp do sieci będzie miało 35 tys. mieszkańców Sochaczewa.

Obecnie miasto czeka na ocenę wniosku o dofinansowanie inwestycji przez Brukselę. Jeśli opinia będzie pozytywna, jeszcze w tym roku będzie można wykorzystać 102,6 mln zł.