Dzięki modernizacji stacji, która to inwestycja była najpoważniejszą w ciągu ostatnich lat, realizowanych przez gostyński ZWiK, znacznie poprawiła się jakość wody w kranach. Woda jest teraz o dwa razy mniej mętna, niż wymagają normy, a zawartość żelaza jest trzykrotnie mniejsza od norm. O 10% zmniejszyło się też zużycie energii koniecznej na wytworzenie wody. Aktualnie produkowane jest 125m3 wody w ciągu godziny.