Zastosowanie najnowszych technologii pozwala efektywniej kontrolować infrastrukturę, której znaczenie dla funkcjonowania każdego państwa jest kluczowe.
IBM poważnie podchodzi do zagadnienia zarządzania zasobami wodnymi w wyniku pogarszającej się sytuacji, związanej z brakiem dostępu do czystej wody i wadliwą infrastrukturą. Tylko w Stanach Zjednoczonych i Chinach w najbliższym czasie wydane zostanie od 10 do 15 miliardów dolarów na systemy zarządzania zasobami wody. IBM chciałby mieć swój udział - oprogramowanie firmy służyłoby do monitorowania rzek, rezerwuarów wodnych, a także rur. Firma już teraz współpracuje przy projektach klimatycznych w Irlandii i na Malcie.