W zakres inwestycji wchodzi budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 21,7 km, z czego 12,8 km będzie stanowić kanalizację grawitacyjną sieci zbiorczej, 0,3 km  - rurociąg tłoczny, 8,6 km - przyłącza.
Inwestycja zostanie dofinansowana z funduszy unijnych w wysokości 65% w ramach działania Infrastruktura wodno-ściekowa i ochrona środowiska.
Budowa kanalizacji rozpocznie się we wrześniu i potrwa do 2011 r.