Realizacja zadania będzie polegać na budowie sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni "Halemba Centrum", której zakończenie zaplanowano na połowę przyszłego roku. W ramach inwestycji zbudowana zostanie sieć kanalizacyjna obejmująca dzielnice Halemba, Bielszowice i część Wirka.
Za roboty w zlewni oczyszczalni Halemba odpowiedzialna jest firma Elgrunt. Jej zadaniem będzie budowa ponad 6 km kanalizacji grawitacyjnej, około 3 km kolektorów tłocznych i 2 przepompowni ścieków. Prace obejmą okolice ulic Kokota, Ligockiej, Orzeszkowej, Kochłowickiej, Karczmarka, Traugutta, Odrzańskiej, Poniatowskiego i Piotra Skargi.

"Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" to projekt, którego realizacja trwa od roku 2002, a składa się z sześciu zadań. Obejmuje budowę nowej oczyszczalni ścieków "Halemba Centrum", modernizację oczyszczalni "Orzegów", likwidację czterech oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacyjnej na terenie całego miasta. Całość wchodzi w zakres dużego programu "Czysta Kłodnica".