Na biurko urzędników  trafiła licząca kilkaset stron koncepcja gospodarki ściekowej dla wszystkich wsi w gminie. W opracowaniu skupiono się na dobraniu najlepszego pod względem ekonomicznym i technologicznym sposobu rozwiązania problemu.

Z wielostronicową koncepcją muszą się jeszcze zapoznać radni. Prawdopodobnie na wrześniowej sesji zdecydują się na korzystniejszy wariant z oczyszczalniami. Władze gminy będą się starać o dofinansowanie z programów regionalnych, więc radni w przyszłorocznym budżecie będą musieli zarezerwować pieniądze na ewentualny wkład własny. Koncepcja przewiduje 838 oczyszczalni, a średni koszt każdej to 11,3 tys. zł. Dlatego radni podejmą też decyzję o zasadach udziału finansowego mieszkańców w tej inwestycji. Trzeba będzie jeszcze zrobić gruntowe badania geologiczne i ruszyć z akcją informacyjną dla mieszkańców.