Nowy obiekt jest w znacznym stopniu zautomatyzowany. Moc przerobowa oczyszczalni to 500 m³ nieczystości w ciągu doby, czyli dwa razy więcej w stosunku do możliwości starej oczyszczalni.
W ramach inwestycji zbudowana została również droga do obiektu, na co wydano 200 tys. zł inwestując w nawierzchnię z betonu asfaltowego.

Budowa oczyszczalni była możliwa dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.