W ramach projektu „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” powstanie łącznie 10,29 km sieci kanalizacji sanitarnej, 4,88 km kanalizacji deszczowej, 5 tłoczni ścieków sanitarnych,  dwie przepompownie wód deszczowych.
Dzięki rozbudowie sieci, kanalizacją zostanie objęte dodatkowe ponad 1,5 tys. mieszkańców. Nowa kanalizacja zostanie zbudowana głównie w rejonie ulic Bydgoskiej, Wyszyńskiego i Chełmińskiego Przedmieścia.
Prace zostaną wykonane w okresie 2009-2011.
Realizacja projektu będzie kosztować 26,07 mln zł, z czego dotacja unijna stanowi 16,89 mln zł. Realizacja projektu przyczyni się do tego, że miasto będzie blisko spełnienia unijnej dyrektywy w zakresie oczyszczania ścieków, z których aglomeracje mają się wywiązać do roku 2015.