W ramach umowy do 13 lutego 2012 r. powstanie sięć kanalizacji sanitarnej o długości blisko 6 km oraz dziewięć przepompowni ścieków.
Cały kontrakt jest częścią projektu określanego „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Z kolei projekt ten jest podzielony na dziesięć kontraktów na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Gutwin i Częstocice i w rejonie ulicy Bałtowskiej. Ponadto zawiera się tam przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa pierwszego etapu magistrali wodociągowej o długości 2 km od ujęcia w Kątach Denkowskich do ul. Samsonowicza.

Wartość całego projektu opiewa na kwotę blisko 72 mln zł. Podpisany kontrakt jest drugim, który będzie realizowany w jego ramach. Wcześniejsza umowa została podpisana w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Siennieńskiej.