Przeprowadzana aktualnie inwestycja jest częścią Central Utah Project Completion Act (CUPCA) rozpoczętego w 1992 roku. Projekt ten jest finansowany ze źródeł federalnych i należy do największych kiedykolwiek realizowanych w obszarze infrastruktury wodnej w USA. Główne cele projektu to zabezpieczenie przeciwpowodziowe regionu, poprawa i kontrola jakości wody pitnej, dostarczenie wody dla celów przemysłowych i rolniczych.