Projekt "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II" jest kontynuacją kończącej się inwestycji pn. "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy".
Na realizację II Etapu Projektu zostanie wydane 90 560 310 zł, natomiast kwota wsparcia ze środków unijnych wyniesie 51 866 606 zł, co stanowi 57,27% kosztów.

Projekt, w sprawie którego została właśnie podpisana umowa dotyczy uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji zielonogórskiej. W ramach projektu zostanie zbudowana sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej na os. Kolorowym i os. Jędrzychów – Uczonych. Ponadto wykonana zostanie renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Zielona Góra, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Raculi i Drzonkowie.
Projekt ma zostać zrealizowany w latach 2009-2011.