W ramach projektu zostanie zbudowana i zmodernizowana kanalizacja sanitarna, powstanie sieć wodociągowa, a oczyszczalnia ścieków będzie zmodernizowana. Realizacja projektu pochłonie ponad 116 mln zł. Dofinansowanie wyniesie ponad 55 mln zł.