Nowa odcinek kanalizacji we wsi Bogate w Gminie Przasnysz będzie miał długość 7 km i możliwość 60 przyłączy. W Dobrzankowie zakończyła się budowa 13 km kanalizacji ze 125 przyłączami, której całkowity koszt wyniósł 3 mln zł.

Środki pieniężne na oba etapy budowy kanalizacji Gmina Przasnysz uzyskała z częściowo umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skanalizowano już w Gminie siedem miejscowości: Sierakowo, Leszno, Gostkowo, Klewki, Obrąb, Mirów i Dobrzankowo.