Poza środkami pieniężnymi z dotacji unijnych, inwestorzy mogą liczyć na częściowe wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Fundusz jest przygotowany do udzielenia inwestorom pożyczki z kapitału funduszu. W ramach planowanych inwestycji w Świętokrzyskiem powstanie m.in. 480 km kolektora sanitarnego, 20 km unowocześnionej kanalizacji, osiem oczyszczalni ścieków i ponad 90 km sieci wodociągowej.

Jak podaje PAP, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Ryszard Żołyniak, w poniedziałek na konferencji prasowej w Kielcach poinformował, że najbardziej zaawansowane są starania o uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - Kunów - Bodzechów, a także na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój oraz gminy Końskie.

Pozostałe projekty poddawane są obecnie ocenie merytorycznej gremiów zatwierdzających, a dotyczą budowy infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Sandomierza i Piekoszowa oraz kanalizacji sanitarnej w Morawicy. Także inwestycji w kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie oraz w zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków międzygminnych "Nidzica" i "Nida 2000".