Prace mają potrwać do 2012 r., część finansów pochodzić będzie z dotacji unijnych.
Przetarg na realizację projektu odbędzie się w grudniu br. O wyborze wykonawcy zadecyduje najniższa cena.