Zadanie polegające na przebudowie sieci wod-kan wchodzi w zakres dużego projektu, mającego na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej na obszarze tzw. aglomeracji, do której należą gmina miejska i niektóre tereny gminy wiejskiej. Realizacja całego projektu, polegająca na uzbrajaniu aglomeracji w sieci sanitarne będzie prowadzona do końca 2015 r., a na wszystkie działania zostanie wydane około 41 mln zł. Inwestorem są tu Iławskie Wodociągi.

Prace przy przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej od ul. Biskupskiej przez ul. Konstytucji 3 Maja, Narutowicza do ul. rusza jeszcze w roku bieżącym i potrwają do grudnia 2010 r. Na ten cel zostanie wydane blisko 3 mln zł.