Technologia tlenowego oczyszczania ścieków AGAR® (Attached Growth Airlift Reactor) daje bardzo dużą efektywność procesu oczyszczania ścieków z zanieczyszczeniami organicznymi, trudno rozkładalnymi na drodze biochemicznej. Kubatury urządzeń oczyszczalni mogą być kilka razy mniejsze niż w systemach konwencjonalnych, co jest istotne przy zwiększaniu wydajności istniejących oczyszczalni.

Wkrótce zostanie oddana do użytku oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości > 100 m3/d, oczyszczająca ścieki do wrażliwego odbiornika – pierwszy efekt współpracy obu firm. Obiekt budowany jest dla Inwestora znajdującego się w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

PP-EKO Sp. z o.o. jest polską spółką inżynierii środowiska projektującą i dostarczającą rozwiązania dla oczyszczania trudnych ścieków przemysłowych i komunalnych. AQWISE Wise Water Technology natomiast - twórcą technologii złóż zawieszonych (MBBR, IFAS). Przedsiębiorstwo ma w swoim dorobku budowę kilkadziesięciu oczyszczalni o przepustowości od ok. 200 do 58 tys. m3/d. Współpraca przedsiębiorstw spowoduje, że PP-EKO będzie mógł zaoferować swoim klientom technologię tlenowego oczyszczania ścieków AGAR®, przy wsparciu technicznym AQWISE na etapie projektowania, nadzoru nad realizacją i rozruchem oczyszczalni wykonanych według wspomnianej technologii. Obecnie trwają intensywne próby pilotowe dla różnych aplikacji na wybudowanych przez PP-EKO instalacjach testowych. Planowane są kolejne wspólne realizacje.