Spółka Aqunaet, przedstawiając plan inwestycyjny na najbliższe lata uprzedzał, że jego wykonanie wiąże się się ze wzrostem opłat. Radni uznali, że inwestycje takie jak budowa prawobrzeżnego kolektora ściekowego czy kilometry nowej kanalizacji są potrzebne.