Rozpoczęto wykonywanie prób sprawności kolektora, do którego ścieki spływają z północnych dzielnic miasta. Kończą się już prace przy oczyszczalni dla prawobrzeżnego Szczecina. Zakończono również kontrakt związany z rozbudową i modernizacją oczyszczalni Zdroje. Największym przedsięwzięciem projektu jest oczyszczalnia Pomorzany i tam rónież kończą się prace.