Dofinansowanie w wysokości 35 mln złotych z  funduszu spójności otrzyma natomiast gmina Turawa. Inwestycja warta jest 70 mln złotych. Brakująca część pochodzić będzie z kredytu.