Japan Bank ma zapewnić kredytowanie i finansowanie projektów w których zaangażowane są japońskie firmy produkujące sprzęt, materiały i dostarczające specjalistyczne usługi.