Najbardziej perspektywiczne rynki to ich zdaniem Arabia Saudyjska, Bahrajn oraz Australia. Dotychczas największy udział w rynku w  technologii odsalania  wody miała francuska firma Veolia.