Na realizację całej inwestycji konieczne jest wydanie ponad 10 mln zł. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskano na ten cel 4 mln zł. Brakujące pieniądze zostaną wyłożone z budżetu gminnego.

Budowa oczyszczalni ścieków, jeśli przeliczyć koszty na jednego mieszkańca gminy, byłaby dwukrotnie wyższa względem oczyszczalni przydomowych.