To coroczne spotkanie nakierowane jest na doskonalenie rozwiązań technicznych i organizacyjnych w budowie systemów wodno-kanalizacyjnych. Jest to również doskonała okazja do pogłębiania wiedzy, nawiązania współpracy i popularyzacji innowacyjnych rozwiązań istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez samorządy lokalne gospodarki komunalnej.

Honorowy patronat nad tegoroczną konferencją objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, patronat naukowy sprawował Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, natomiast patronat medialny objął  między innymi magazyn „Inżynieria Bezwykopowa” i portal inzynieria.com. Partnerami tegorocznej konferencji były firmy Anwil SA – producent suspensyjnego polichlorku winylu oraz PVC4Pipes – organizacja zrzeszająca producentów rur z polichlorku winylu oraz surowców i urządzeń do ich produkcji.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele branży wodno-kanalizacyjnej, z silną reprezentacją firm projektowych i eksploatacyjnych. Tegoroczną konferencję odwiedzili również goście z zagranicznych zakładów wodociągowych. Celem spotkania było porównanie i wymiana doświadczenia polskich i zagranicznych przedstawicieli branży wodno-kanalizacyjnej.

Zgromadzonych gości w Hotelu Bulwar w Toruniu powitał przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który odczytał list od Marszałka Piotra Całbeckiego. Po jego słowie wstępnym uczestnicy wysłuchali referatów m.in. na temat europejskiego i krajowego znaczenia znaku jakości; zastosowania i perspektyw tworzyw masowych w Europie Centralnej; kosztów realizacji robót wodno-kanalizacyjnych z materiałów z tworzyw sztucznych; skandynawskich doświadczeń użytkowania rur z tworzyw sztucznych oraz zagadnień dotyczących materiałów PE100 i systemów rurowych przeznaczonych do instalacji technikami alternatywnymi. W „studiach przypadku” zaprezentowane zostało stosowanie rur polimerowych w trudnych bądź nietypowych warunkach. W kolejnym dniu konferencji poruszane zagadnienia dotyczyły rozwoju rurociągów z PVC, przedstawiono także zakres holenderskich doświadczeń w stosowaniu systemów z tworzyw sztucznych w dystrybucji wody. Omówiono największy w Polsce projekt wiertniczy w technologii HDD w Szczecinie; system zagospodarowania wód opadowych w Warszawie; praktyczne aspekty renowacji sieci wodno-kanalizacyjnych oraz parametry projektowania rur z tworzyw termoplastycznych układanych w gruncie.

Po zamykającej tegoroczne prezentacje i referaty dyskusji, przybyli do Torunia goście udali się na wycieczkę do Zakładów Azotowych Anwil SA we Włocławku, gdzie zwiedzili instalację wytwórczą polichlorku winylu.
W imieniu organizatorów zapraszamy już na przyszłoroczną, czwartą Konferencję Techniczną w Toruniu.