Programem rządu Indii zakłada, że do 2020 roku do rzeki nie będą wrzucane odpady. Fiaskiem kończyły się jednak dotychczasowe plany zakładające, że rzeka stanie się źródłem wody pitnej.