Wsparcie unijne ma pozwolić na budowę kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków, modernizację, rozbudowę i likwidację kilku oczyszczalni ścieków. Budowana i wymieniona ma być również sieć wodociągowa; przebudowane będą stacje uzdatniania wody. 300 mln zł trafi do: Szczecinka, Barwic, Bornego Sulinowa, Grzmiącej i Białego Boru.

Z tych środków powstanie 390 km sieci kanalizacyjnej, 220 pompowni. Zmodernizowanych będzie 5 oczyszczalni ścieków. Wybudowanych i wymienionych zostanie 290 km sieci wodociągowej i 16 stacji uzdatniania wody.

Zgodnie ze zaktualizowanym niedawno Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków, do realizacji są oczyszczalnie w ponad 1300 miejscowościach. Na ten cel powinno zostać wydanych do 2015 r. ok. 30 mld zł.