Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu odbyło się 14 grudnia 2009 r. Gmina Miasto Hel na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Helu" uzyskała z Funduszy Europejskich dofinansowanie w wysokości 36 938 036,17 zł. Projekt zakłada m.in. budowę i przebudowę ok. 14,7 km kanalizacji sanitarnej, przebudowę ok. 8,8 km sieci wodociągowej oraz budowę 6,8 km sieci kanalizacji deszczowej oraz podłączenie do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 168 nowych użytkowników oraz obiektów wypoczynkowych.

Ze zmodernizowanej sieci wodociągowej i sanitarnej skorzysta ok. 3,9 tys. mieszkańców Helu, jak również turyści odwiedzający miasto, których liczbę szacuje się na ok. 400 tys. w skali roku. Realizacja dofinansowanej z UE inwestycji wodno-ściekowej przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, w tym na obszary wyjątkowo cenne i objęte ochroną m.in. w ramach programu Natura 2000. Planowane działania inwestycyjne i modernizacyjne mają na celu poprawę jakości wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego i Zatoki Puckiej oraz pozytywnie wpływają na atrakcyjność regionu. Realizację inwestycji zaplanowano na rok 2012.