Zwycięskie konsorcjum zostało wyłonione na drodze otwartego przetargu. Rywalami Norit&GreenTech były miedzy innymi firmy General Electric, Siemens oraz Asahi.