Projekt jest jedną z największych w historii Lublina przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji złożyło już dokumentację projektu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po pozytywnej ocenie formalnej umowy na finansowanie projektu będą mogły zostać podpisane. Z całkowitego szacowanego kosztu projektu, sumy 430 mln zł, Unia Europejska dołoży blisko 238 mln zł, a 42 mln zł będą pochodziły z kredytów i pożyczek, pozostałe 150 mln natomiast wyłoży MPWiK i miasto. Przebudowa potrwa do 2015 r.