Problemy Lwowa z zaopatrzeniem w wodę były wynikiem niewydolnego systemu wodociągowego, który nie został dostosowany do wzrostu liczby mieszkańców miasta w latach powojennych. Również miejska kanalizacja znajduje się w złym stanie.