Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 62% kosztów kwalifikowanych.