W ramach realizacji projektu zbudowane zostanie ponad 15 km kanalizacji sanitarnej. Zmodernizowane zostaną też dwie przepompownie ścieków i powstanie kolejne pięć. Ponadto rozbudowane zostanie Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody „Krzywe Błota”, zmodernizowana Główna Przepompownia Ścieków, wdrożony zostanie system zarządzania infrastrukturą sieciową przy zastosowaniu technologii GIS. 
 
W wyniku budowy sieci kanalizacyjnej zostanie do niej przyłączone ponad 3 tys. mieszkańców, a tym samym wskaźnik stopnia skanalizowania aglomeracji wyniesie ponad 92%.