Umowy zostały już podpisane pomiędzy gminami powiatu braniewskiego a Urzędem Marszałkowskim. Największa inwestycja zostanie wykonana w Gminie Wilczęta. Tamtejszy Zakład Komunalny rozpocznie pierwszy etap inwestycji pod nazwą „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta”. Cała inwestycja będzie kosztować niemal 8,2 mln złotych, z czego wysokość dotacji unijnych to 3,1 mln zł.

Pozostałe dofinansowane projekty to:
- "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Pieniężno — Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pieniężnie i budowa kanalizacji z przyłączami Pieniężno I — Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajnity — Kolonia Kajnity" (koszt: 7,9 mln zł, wsparcie w wysokości 4 mln zł);
- "Budowa sieci kanalizacyjnej Nowa Pasłęka-Stara Pasłęka-Klejnówko oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podleśne-Gronowo i sieci wodociągowej Gronowo-Podleśne" w Gminie Braniewo (6,9 mln zł, dotacja - 4 mln zł);
- "Budowa stacji uzdatniania wody Dąbrowa, wodociąg Dąbrowa-Płoskinia, kanalizacja Dąbrowa-Płoskinia oraz rozbudowa sieci wodociągowej". (wartość - 6,2 mln złotych, z czego 3,8 mln złotych pochodzić będzie z Unii);
- "Rozbudowa stacji uzdatniania wody rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa — Frombork" (koszt inwestycji: 3,9 mln złotych, wsparcie unijne: 2,3 mln zł);
- "Budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszkowie" (koszt realizacji przedsięwzięcia to 2,9 mln zł, dofinansowanie - 1,6 mln złotych).