Najnowsza umowa zawarta pomiędzy Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją a konsorcjum Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego Adama Borcucha i Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „MAKO” ma wartość ponad 5 mln zł.
 
Na podstawie tego kontraktu zbudowana zostanie kanalizacja sanitarna o łącznej długości 8994,50 m i 337 studni kanalizacyjnych w osiedlu Gutwin w ulicach: Miodowej, Akacjowej, Gościniec, Rzeczki, Poziomkowej, Korzennej, Jałowcowej, Wrzosowej, Jarzębinowej, Agrestowej, Orlej, Leśnej, Gajowej, Porzeczkowej, Jagodowej, Zbożowej, kanalizacji tłocznej w ul. Gajowej oraz przepompowni ścieków w rejonie ul. Gajowej. Realizacja potrwa do 19 marca 2012 r.
 
W dalszej perspektywie najbardziej wymagającym dla Ostrowca Świętokrzyskiego będzie kontrakt związany z przebudową oczyszczalni ścieków. Dzięki jej modernizacji możliwe będzie uniknięcie wielkich podwyżek cen za odprowadzanie wody i ścieków aa równocześnie zapewni bezpieczeństwo w zakresie dostaw wody pitnej. Zasadniczym celem realizacji projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie ostrowieckiej aglomeracji oraz dostosowanie stanu infrastruktury do wymogów Unii Europejskiej i wymagań związanych z ochroną środowiska. Na cały projekt składa się w sumie 10 kontraktów, a 6 z nich na roboty budowlane. Zgodnie z harmonogramem jego realizacja zakończy się do 30 czerwca 2013 r.