Na początku tego roku Międzynarodowe Targi Monachijskie, będące organizatorem targów IFAT, nawiązały współpracę z Niemieckim Związkiem Gospodarki Wodno-Ściekowej i Odpadami (Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft), organizatorem targów ENTSORGA w Kolonii. Tegoroczna edycja jednego z najważniejszych wydarzeń w branży wod-kan - Międzynarodowych Targów IFAT, którą zaplanowano na dni 13-17 września 2010 r., będzie odbywać się pod nazwą IFAT ENTSORGA. Kooperacja ta ma na celu przyczynienie się do wzmocnienia pozycji tego wydarzenia, jako wiodącej na świecie imprezy targowej, prezentującej innowacyjne technologie w zakresie ochrony środowiska.