"Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego nowoczesnych usług i produkcji w północno-wschodniej części Międzyrzeca Podlaskiego" zakłada całkowite przygotowanie terenu o powierzchni 7,6 ha do bezpośredniego zainwestowania związanego z nowoczesnymi usługami.

Dzięki realizowanemu przedsięwzięciu zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna miasta, poprawi dostępność komunikacyjna i zostanie uporządkowana gospodarka ściekowa na terenach inwestycyjnych.

Uzbrojenie terenu wybudowane w ramach projektu obejmie:
-ulicę główną z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową dwukierunkową z trzema skrzyżowaniami z istniejącymi drogami (ulicami) oraz jednym skrzyżowaniem z projektowaną ulicą oraz ulicę z obustronnymi chodnikami z jednym  skrzyżowaniem z istniejącą  ulicą;
- sieć energetyczną oświetlenia ulicznego i słupy oświetleniowe;
- sieć wodociągową;
- sieć kanalizacji sanitarnej;
- sieć kanalizacji deszczowej.

Wartość projektu szacowana jest na ponad 11 mln zł, a jego planowany koniec to 30 września 2012 r.