Zakres podpisywanych umów obejmuje dotacje na rzecz gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Gminy otrzymają następujące dotacje:
- Borów: dotacja 4 mln zł dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie na zadanie „Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej w gminie Borów”.           
- Bierutów: dotacja 4 mln zł dla Gminy Bierutów, na zadanie: „Budowa wodociągów wiejskich w gminie Bierutów”.
- Syców: dotacja 716 tys. zł dla Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na zadanie: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Stradomii Wierzchniej gmina Syców”.
- Góra: dotacja 2,1 mln zł dla Gminy Góra, na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włodków Dolny i Kruszyniec”.
- Dobroszyce: dotacja blisko 3 mln zł dla Gminy Dobroszyce, na realizację zadania „Porządkowanie gospodarki ściekowej we wsi Sadków”.
- Cieszków: dotacja 146 tys. zł dla Gminy Cieszków, na zadanie: „Zakup maszyn dla wodociągów gminnych”.
- Międzybórz: dotacja 4 mln zł Gminy Międzybórz na zadanie: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta Międzybórz”.
- Oleśnica: dotacja 172 tys. zł, dla Gmina Oleśnica na zadanie „Zakup samochodu hakowo - kontenerowego do wywozu odpadów komunalnych”; dotacja 3,3 mln zł, dla Gminy Oleśnica na zadanie „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci kanalizacji sanitarnej”.
- Czernica: dotacja 4 mln zł dla Gminy Czernica, na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem - Nadolice Małe - Nadolice Wielkie - Chrząstawa Mała”.
- Domaniów: dotacja 4 mln zł, dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie, na zadanie „Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków  na działce 253/2, 253/3 obręb Wierzbno gm. Domaniów”.
- Udanin: dotacja 184 tys. zł dla Gminy Udanin, na zadanie: „Zakup pojazdu specjalnego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Udanin”; dotacja 4 mln zł, dla Gminy Udanin, na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościsław”.
- Miękinia: dotacja 83 tys. zł dla Gminy Miękinia, na zadanie: „Instalacja baterii słonecznych na sali sportowej w Miękini”. 
- Mietków: dotacja 3,6 mln zł dla Gminy Mietków na realizację zadania: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz remont i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mietkowie”.
- Żórawina: dotacja 83 tys. zł dla Gminy Żórawina, na zadanie „Budowa sieci wodociągowej na działkach:131/1,131/2, 143,142/1, 144/1,60/1,60/2 obręb Wojkowice”.
- Jelcz Laskowice: dotacja 2,6 mln zł, dla Gminy Jelcz – Laskowice, na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębinie etap 4-5”.
- Dziadowa Kłoda: dotacja ponad 30 tys zł, dla  Gminy Dziadowa Kłoda na zadanie: „Rozwijanie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Dziadowa Kłoda”.  
- Brzeg Dolny: dotacja 200 tys. zł dla Gminy Brzeg Dolny na zadanie: „Zakup środka transportu oraz pojemników do segregacji odpadów komunalnych w celu uporządkowania systemu gospodarki odpadami na terenach wiejskich Gminy Brzeg Dolny”.