Ramowa Dyrektywa Wodna z 2000 r. przewiduje przez kraje Unii poprawienia stanu wód do 2015 r. Adam Zakrzewski, ekspert z Fundacji Ekofundusz, komentuje tę sytuację: "Ponieważ już dziś wiadomo, że nie uda się zrealizować m.in. części zamierzeń ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, to wiadomo również, że nie uda się uzyskać dobrego stanu wód już w 2015 roku" - cytujemy jego zdanie za Gazetą Prawną.

Gdy wszystkie ścieki, które wymagają oczyszczenia, faktycznie zostaną poddane temu procesowi, Polska będzie potrzebować więcej niż cztery lata na realizację tego zadania. Witold Lenart z Uniwersytetu Warszawskiego dodaje, że budzi wątpliwości, by w tym terminie w pełni zaczął pracować system oczyszczania ścieków dla samej stolicy. Narasta również problem ścieków pochodzenia rolniczego. Polska do 2015 r. nie zdąży również zlikwidować złego stanu indywidualnych ujęć wód na terenach wiejskich w centralnej i wschodniej Polsce.