W inwestycyjnych planach, oprócz budowy i modernizacji sieci wod.-kan., jest jeszcze rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych to 2012 r.