Podjęte zostaną działania zmierzające do uszczelnienia miejskiej sieci wod-kan.  Cześć kolektorów poddana zostanie inspekcji mającej na celu określenie miejsc infiltracji.