Bank zaangażował ponad 25 mld USD w projektu wodne w roku 2009.