Planowana jest modernizacja oczyszczalni ścieków, zagospodarowanie ujęcia wody ,,Sokule” i Stacji Uzdatniania Wody. Wartość przedsięwzięcia, to kwota 67 mln złotych. Projekt realizowany będzie w latach 2010 - 2015.