Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji ważne jest opracowanie takiego projektu, w którym ujęta zostanie możliwość przyłączenia się do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej, ale po retencjonowaniu wód opadowych z danego terenu w zbiornikach retencyjnych.

W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie firma Amitech opracowała system zbiorników retencyjno-odciążających GRP Flowtite dla kanalizacji deszczowych oraz ogólnospławnych. Takie rozwiązanie zostało zastosowane przy rozbudowie zakładów Imperial Tobacco w Jankowicach koło Tarnowa Podgórnego. Równocześnie jego działanie ukazuje możliwości wykorzystania go przy realizacji wielu kolejnych projektów.

Dla zakładów Imperial Tobacco firma Airtech PW z Poznania zaprojektowała zbiornik retencyjny, mający układ labiryntowy z modułów GRP zbrojonych włóknem szklanym ciągłym i ciętym z wypełniaczem kwarcowym DN2400 o sztywności SN 10000 wraz ze studniami rewizyjnymi firmy Amitech Poland z Gdańska.
 
Za montaż zbiornika o pojemności 450 m3 odpowiedzialna była firma Hydro-Gaz Henryk Wojkiewicz, która swoje zadanie wykonała w czasie krótszym niż miesiąc. Zbiornik został tak przygotowany, że mógł być montowany w warunkach, kiedy temperatura spada nawet poniżej -5 st. C. Do montażu takiego zbiornika nie jest wymagany ciężki sprzęt, a tuż po jego osadzeniu można go użytkować.