Wartość prowadzonej od 2007 roku inwestycji wynosi 60 mln złotych., z czego dotacja z Funduszu Spójności wyniosła 84% poniesionych kosztów. Stopień skanalizowania gminy osiągnął 95%.