Zaplanowano przekroczenie Red Deer River dla połączenia miasta z oczyszczalnią ścieków i stacją uzdatniania wody.